Každý človek si vie naplánovať šťastie – robí sa to zmenou seba samého …

Len to čo je iné, nás obohatených vracia k sebe samým …

S láskou dávate možnosť druhému, aby Vám ublížil, ale aj dôveru, že to neurobí …

Pri každom “dobrom” dôvode prečo klamať, je lepší prečo povedať pravdu …

Jediným našim údelom života je láska. Skutočné šťastie a zmysel života nenájdeme v samote, ale len s niekým iným …