Život je rieka nádeje,
farebné lístie, čo vietor priveje,
neskrotná túžba, ktorá zachráni,
drobné čiarky vryté do dlani.

Nie je len o jednom človeku,
je o ľuďoch, a nie o peknom obleku.
O kráse vnútri v každom z nás,
my, naše srdce, duša, hlas.